top of page

HUISSTIJL VZW PWO

Voor onze bachelorproef werd er gevraagd om een huisstijl te ontwerpen voor een vzw. Ik heb hierbij een nieuwe huisstijl ontworpen voor de vzw PWO te Wetteren. De afkorting PWO staat voor PermanentWelzijnsOverleg. Deze vzw schenkt aandacht aan de bestrijding van armoede, verenigt mensen in armoede en integreert hun in de maatschappij. 

Het logo van PWO is een presentatie van de vzw naar de buitenwereld toe. Een blik op het logo geeft een beeld van hun doel, activiteiten en simuleert waarvoor ze staan. Het logo is een weergave van het samensmelten van 2 gemeenschappen. De bedachte baseline "samen geven is samen leven" versterkt dit geheel.

bottom of page